Google Ads -yleisöt ja segmentit

Google Ads -mainonnanhallintajärjestelmän yleisöjen hallinnassa on kaksi yleisötyyppiä: YLEISÖT ja SEGMENTIT.

Logiikka menee näin: YLEISÖT koostuvat SEGMENTEISTÄ, ja SEGMENTIT taas koostuvat OMISTA DATASEGMENTEISTÄ, OMISTA SEGMENTEISTÄ sekä näiden yhdistelmistä eli YHDISTELMÄ­SEGMENTEISTÄ. Että näin! Pureudutaanpa asiaan tarkemmin.

Google Ads -yleisöt ja segmentit
Google Ads -yleisöt ja segmentit

SEGMENTIT

Google Adsissa segmenttejä (Segments) on kolmenlaista: Omat datasegmentit, Omat segmentit ja Yhdistelmäsegmentit. Omat datasegmentit perustuvat omaan dataasi, omat segmentit perustuvat Googlen tarjoamaan dataan, ja Yhdistelmäsegmentit ovat nimensä mukaisesti yhdistelmiä edellä mainituista segmenteistä.

1. Omat datasegmentit

Omat datasegmentit (Your data segments) perustuvat aina omaan dataan eli sivustokävijöihin, sovelluksen käyttäjiin, Youtube-kanavan seuraajiin ja/tai asiakasluetteloihin. Paino on siis sanoilla oma data. 

Voit luoda omia datasegmenttejä esimerkiksi tietyillä sivuilla käyneistä tai markkinointiluvallisista. Google Ads luo omista datasegmenteistä automaattisesti myös kaksoisolentokohderyhmät eli Samankaltainen kuin -kohderyhmät.

Huom! Kaksoisolentokohderyhmät poistuvat käytöstä toukokuussa 2023.

Google Ads -omat datasegmentit
Google Ads -omat datasegmentit

2. Omat segmentit

Omat segmentit (Custom segments) ovat segmenttejä, jotka määritellään käyttäjän mielenkiinnon ja käyttäytymisen perusteella eli Googlen omia kohdistustapoja käyttäen. Määrittelytapoja on neljä, ja voit käyttää oman segmentin luomisessa yhtä tai useampaa näistä tavoista:

Hakutermikohdennus

(Search term based segment). Käyttäjät, jotka ovat hakeneet tiettyjä termejä Googlesta. Tämä on varsin tarkka tapa luoda yleisöä, ja Suomen pienillä markkinoilla yleisö voi jäädä helposti liian pieneksi etenkin, jos käytät yleisön luomisessa pitkän hännän avainsanoja.

Käyttäjät, joilla on kiinnostuksen kohteita tai ostoaikeita

(Interest and purchase intentions). Myös tässä segmentissä syötetään kohdennettavia avainsanoja, mutta niiden targetointi tapahtuu laajemmin kuin edellisessä kohdassa. Näin tavoitetaan ihmisiä, joilla on kyseisiä kiinnostuksen kohteita tai ostoaikeita.

Käyttäjät, jotka selaavat tietyn tyyppisiä verkkosivuja

(People who browse websites similar to). Syötä verkkosivuja, joita kohderyhmäsi käyttää.

Käyttäjät, jotka selaavat tietyn tyyppisiä sovelluksia

(People who use apps similar to). Syötä sovelluksia, joita kohderyhmäsi käyttää.

Google Ads -omat segmentit

Kun täytät segmentin ehtoja, näet oikeassa reunassa arvion oman segmentin koosta.

3. Yhdistelmä­segmentti

Yhdistelmäsegmentti (Combined audience segment) on segmentti, jossa nimensä mukaisesti yhdistelet edellä mainittuja omia datasegmenttejä ja Omia segmenttejä, mutta myös Googlen omia yleisöjä demografisten tietojen (detailed demographics), asiasta kiinnostuneiden (affinity), ostoaikeissa olevien (in-market) sekä eri elämäntapahtumien (life events) perusteella.

Voit käyttää yhdistelmäsegmentin luomisessa JA ja EI -operaattoreita, eli voit esimerkiksi luoda puutarhatuotteista kiinnostuneiden yleisön ja POISTAA yleisöstä jo verkkosivullasi käyneet.

Google Ads - yhdistelmäsegmentti
Google Ads - yhdistelmäsegmentti

Yleisöt (Audiences)

Yleisöjä (Audience) käytetään esimerkiksi Performance Max -kampanjoissa. Ne luodaan edellä mainituista segmenteistä, omista segmenteistä, yhdistelmäsegmenteistä sekä Googlen omista yleisöistä, joita voit määritellä neljällä tavalla:

Kiinnostuksen kohteet

Ostoaikeissa olevat, asiasta kiinnostuneet. Valittavanasi on useita eri aiheita.

Elämäntapahtumat

Kohdista eri elämäntilanteissa oleville: mm. asunnon osto, avioliitto, eläkkeelle jääminen, kodin remontointi, korkeakoulusta valmistuminen, muutto, oman yrityksen perustaminen, työpaikan vaihtaminen, uuden lemmikkieläimen hankinta.

Demografiset tiedot

Kohdista demografisten tietojen perusteella: perhetilanne, siviilisääty, koulutus, asumismuoto, työ, ikä, sukupuoli, tuloluokka.

Asiasta kiinnostuneet

Kohdista kiinnostuksenkohteiden mukaan: Ajoneuvot ja kulkuvälineet, elämäntavat ja harrastukset, kauneudenhoito ja hyvinvointi, koti ja puutarha, matkailu, media ja viihde, ostoksilla kävijät, pankki – ja raha-asiat, ruoka ja ruokailu, tekniikka, urheilu ja kuntoilu, uutiset ja politiikka.

HUOM! Yllä mainitut kohdennustavat elävät ja muuttuvat jatkuvasti.

Mikäli käytät yleisöä kohdistuksena esimerkiksi automaattisia hintatarjouksia hyödyntävässä Youtube-kampanjassa, näet mainosryhmän Yleisö-välilehdeltä, miten varsinainen yleisö vs. optimoitu kohdistus” performoi.  Optimoitu kohdistus on juuri se varsinaisen kohdistuksen ulkopuolinen porukka, jonka Google tulkitsee antamiesi yleisösignaalien perusteella laadukkaaksi yleisöksi. Näet myös, miten YLEISÖN eri SEGMENTIT performoivat. Näin voit optimoida yleisöjäsi lisäämällä ja poistamalla segmenttejä yleisöstäsi.

Mikä siis on yleisön ja segmentin ero?

Siinä missä segmentit ovat melko tarkkarajaisia kohdennuksia, yleisöjä voisi ajatella ennemminkin yleisösignaaleina, sillä yleisö on ikään kuin esimerkki ydinkohderyhmästä, jotka haluat tavoittaa mainonnalla.

Yleisöt tulevat tutuksi mm. Performance Max -kampanjoissa, joissa kuhunkin elementtiryhmään lisätään yleisö, jonka perusteella kampanja pyrkii löytämään konvertoivia käyttäjiä Googlen verkostosta. Voisi siis sanoa, että yleisö ei rajaa vaan signaloi.

Loppukaneetti

No niin. Minun mielestäni sanat ”segmentti” ja ”yleisö” tarkoittavat arkikielessä täysin samaa asiaa. ”Oma segmentti” on epäonnistunut käännös ”custom segment” -termistä. Olisi minulla muutama muukin sananen sanottavana Googlen suomenkielisistä käännöksistä, mutta jätetään se tuonnemmaksi.

Kaikkien näiden kohdistustapojen ero tulee kuitenkin lopulta käytännön kautta tutuksi Google Adsin optimoijalle, joten siitä vaan rohkeasti optimoimaan ja testailemaan kohdennuksia 🙂

Kiinnostavaa, haluan kuulla lisää

Seuraa Forsten Digitalia LinkedInissä!