SEO sivusto­uudistuksessa

Haluatko varmistaa, että SEO otetaan huomioon jo uuden nettisivun sisältöjen suunnitteluvaiheessa?

Onko sivustolla hyviä sijoituksia Googlen hakutuloksissa, joita ei haluta menettää?

Ota SEO-konsultti avuksi projektiin!

Mitä?

Huomioidaan SEO sivuston suunnitteluvaiheessa ja varmistetaan, että sivustouudistus ei romuta olemassa olevaa SEO-näkyvyyttä.

Kenelle?

Verkkosivu-uudistuksesta vastaavat asiantuntijat,  media- ja mainostoimistot, verkkosivuja tekevät pienyrittäjät ja freelancerit.

Miksi?

Jotta sivustouudistuksen aiheuttamasta SEO-näkyvyyden notkahduksesta palaudutaan nopeasti ja uudistuksella parannetaan SEO-näkyvyyttä.

Kuka konsultoi?

Anna Forsten on verkkokauppojen Google-näkyvyyteen erikoistunut yrittäjä. SEO-kokemusta Annalle on kertynyt jo vuodesta 2008. Työhistoriassa mm. Vistaprint, Ifolor, MTV ja Eurokangas.

Forsten konsultoi oman yrityksensä kautta verkkokauppiaita, ja hän toimii myös useiden media- ja mainostoimistojen alihankkijana.

Forstenilla on kääntäjän ja mediajohtajan tutkinnot, ja hän hyödyntää humanistista ja ihmisläheistä taustaansa SEO-työssään.

Google-näkyvyyden konsultti Anna Forsten

Hinta: SEO sivustouudistuksessa

3375,00 € + ALV*

*Pieni präntti:

Esitetty vakiohinta koskee sivustoja, joilla on ennen uudistusta alle 300 HTML-muotoista sivua ja uudistuksen jälkeen enimmillään 500 sivua. Suuremmat sivustot: pyydä tarjous. Voit selvittää domainin sivujen summittaisen määrän tekemällä Google-haun site:omadomain.fi, jossa korvaat kohdan omadomain.fi uudistettavalla domainilla. Hakutulosten lukumäärä kertoo, kuinka monta sivua domainilta indeksoituu Googleen. Jos olet vielä epävarma, varaa ilmainen 30 minuutin konsultointipalaveri, niin katsotaan asia yhdessä.

Laskutusehdot ja alennukset

Hintoihin lisätään ALV 24%. Laskutus kahdessa osassa: puolet SEO-workshopin jälkeen, puolet projektin päätyttyä. Laskutusehto 14 vrk.

SEO sivustouudistuksessa -projektin kesto ja vaiheet

Projekti kestää yleisimmin noin 1-2 kuukautta riippuen asiakkaan ja teknisen toimittajan aikatauluista.

Roolit

Ennen prosessia määritellään roolit. Kuka tai ketkä vastaavat teknisestä toteutuksesta? Kenellä on päävastuu sisällöistä? Forsten Digital Oy ei koodaa eikä tee sisältöjä, vaan konsultoi kumpaakin edellä mainittua osapuolta mahdollisimman SEO-ystävällisistä toteutuksista.

Tekninen toimittaja

Vastaa uudistuvan sivuston teknisestä toteutuksesta.

Sisällöntuottaja

Vastaa uudistuvan sivuston sisällöistä ja yleensä myös sivuston navigaatiorakenteesta. Sisältöjä ovat mm. kaikki tekstit, kuvat ja videot.

SEO-konsultti

SEO-konsultti ohjeistaa, miten sivustouudistus toteutetaan mahdollisimman sujuvasti Google-näkyvyyden kannalta, sekä tekee tarvittavat muutokset Google Search Consolessa. SEO-konsultti ei koodaa eikä tuota sisältöä.

1. Ennen sivusto­uudistusta

Selvitetään sivuston nykyinen SEO-näkyvyyden tilanne ja kartoitetaan, minkä tyyppisille hakusanoille näkyvyyttä lähdetään kehittämään. Toimitetaan SEO-ohjeistukset tekniselle toimijalle ja sisällöntuottajille.

TAVOITE

 • Ymmärretään nykyisen sivun vahvuudet ja heikkoudet
 • Tekninen toimija ja sisällöntuottaja saavat priorisoidut SEO-tehtävälistat

Käydään läpi projektin tavoitteet ja aikataulu sekä asiakkaan omat huomiot tämänhetkisestä SEO-näkyvyydestä sekä alustavat toiveet näkyvyyden kehittämisestä.

Forsten Digitalille myönnetään katseluoikeudet asiakkaan Google Analytics -tiliin ja muokkausoikeudet Google Search Consoleen. Ellei GSC-tiliä vielä ole, se luodaan.

Mitä?

Forsten Digital tekee listan kaikista sivuista (URL), joita domainilta tällä hetkellä löytyy: mm. metatiedot, H-otsikot, canonical-tagit, strukturoitu data ja sisäiset linkit.

Miksi?

Listausta tarvitaan mun muassa uudelleenohjausten määrittelyyn. Jokaisen sivun osalta päätetään pidetäänkö URL samana myös uudistuvalla sivulla, ohjataanko URL toiseen kohteeseen uudistuvalla sivulla, vai jätetäänkö sivu 404-statukselle.

Listausta käytetään myös sisällöntuottajille toimitettavassa ohjeistuksessa, jossa määritellään optimoitavat hakusanat sekä uuden sisällön tarpeet.

Sivuto crawlataan uudelleen sivustouudistuksen jälkeen, ja sitä verrataan sivustouudistusta edeltävään crawliin. Näin varmistetaan, että sivuja ei ole virheellisesti kadonnut tai uudelleenohjettu väärin sivustouudistuksen yhteydessä.

Mitä?

Selvitetään, millä hakusanoilla sivuston tämänhetkiset sivut nousevat Googlessa orgaanisesti, kuinka paljon hakuja on ja kuinka hyville sijoituksille sivut pääsevät. Forsten Digital projektoi domainin näkyvyyden SEO-työkaluun, jotta näkyvyyden kehitystä voidaan seurata ennen ja jälkeen sivustouudistuksen.

Miksi?

Tutkimuksella löydetään sivuja, joiden säilyttäminen sivustouudistuksessa on erityisen tärkeää, ja teemoja, joiden sisällöntuotantoon ja optimointiin on syytä kiinnittää huomiota. Projektoimalla domainin SEO-näkyvyys pystytään seuraamaan domainin SEO-sijoitusten kehitystä sivustouudistuksen jälkeen.

Mitä?

Listataan kaikki uudistuvan sivuston sivut, joihin ohjaa linkityksiä muista domaineista.

Miksi?

Sivustouudistuksen jälkeen on tärkeää, että ulkoiset linkit eivät ohjaa 404- tai 301-sivuihin vaan suoraan lopulliseen kohteeseen. Listausta tullaan hyödyntämään myös uudelleenohjausohjeistuksessa.

SEO-workshopissa (osallistujina kaikki projektin osapuolet) määritellään
sivustouudistuksessa säilytettävät, uudelleenohjattavat ja poistettavat sivut. 

Agenda:

 • Hakukoneoptimoinnin perusteet
 • Sivuston tämänhetkinen SEO-näkyvyys: Googlessa nousevat sivut, hakusanat ja kuukausittaisten hakujen määrä.
 • Sivustot, jotka linkittävät uudistuvaan sivustoon, ja mihin sivuihin linkitykset ohjaavat; linkitysten merkitys SEO-näkyvyydelle.
 • Yhteinen keskustelu: Minkä tyyppisten hakusanojen näkyvyys on erityisen tärkeää?
 • Yhteinen keskustelu: Mitkä sivut voidaan poistaa sivustouudistuksen yhteydessä?
 • Forsten Digital: Yhteenveto: SEO-näkyvyyden kannalta tärkeät säilytettävät sivut; hakusanatyypit, joihin kannattaa keskittyä SEO:n kehittämisessä.

SEO-workshopin jälkeen uudistuksen tekninen toteuttaja saa listan domainin tämänhetkisistä sivuista sekä workshopissa tehdyt päätökset kunkin sivun toimenpiteestä (ohjataanko etusivulle, ohjataanko olemassa olevalle sivulle, ohjataanko uudelle sivulle, annetaanko mennä 404-sivulle).

Sivuston tekninen toteuttaja hyödyntää listaa sivustouudistuksen yhteydessä tehtävissä uudelleenohjauksissa.

SEO-workshopin jälkeen sisällöntuottajat saavat Forsten Digital Oy:ltä ohjeistuksen hakukoneoptimoidun sisällön tuottamiseen.

Tämä kohta tehdään, mikäli sivun staging-versiota pääsee tarkastelemaan julkisen linkin kautta. Jos näin ei ole, suoritetaan tarkastukset heti sivuston julkaisun aikana.

Mitä?

Kun sivusto on valmis julkaistavaksi, tarkastetaan että sivustossa ei ole SEO-näkökulmasta kriittisiä virheitä, kuten sisäisiä tai ulkoisia 404-linkkejä, virheellisiä canonicaleja tai hreflangeja. Tarkastetaan metatiedot ja H-otsikot. Tarkastetaan, että sivuston rakenne ja sisällöt vastaavat SEO-workshopoissa tehtyjä määrittelyjä.

Sivuston teknisille toteuttajille lähetetään listaus virheistä (prioriteetti 1 – korjattava heti) ja sisällöntuottajille listaus puutteellisista sisällöistä (prioriteetti 2 – korjattava pian) 

 

Miksi?

Jotta julkaistavalla sivustolla on teknisesti ja rakenteellisesti kaikki kunnossa ja sisällöissä on otettu SEO huomioon riittävällä tasolla.

2. Sivusto­uudistuksen aikana

Tarkistetaan kriittiset virheet ja sisällölliset puutteet ja lähetetään sivusto Googlelle indeksoitavaksi.

TAVOITE:

 • Sivustouudistus toteutuu teknisesti suunnitelman mukaan ja sivusto lähetetään Googlelle indeksoitavaksi, ja tekniset ongelmat huomataan heti sivustouudistuksen aikana.

Mitä?

Kriittisten SEO-ja käytettävyysongelmien selvittäminen, mm. sisäiset ja ulkoiset 404-linkit, virheelliset canonicalit tai hreflangit. Tarkastetaan metatiedot ja H-otsikot. Tarkastetaan, että suunnitellut uudelleenohjaukset toimivat. Tarkistetaan robotx.txt, sitemapit ja follow-tägit, jotta tärkeät sivustot ovat Googlen indeksoitavissa. Tarkastetaan, että Google-näkyvyyden kannalta ei-relevantit sivut blokataan indeksoinnilta (mm. ostoskori-sivu).

Sivuston teknisille toteuttajille lähetetään listaus virheistä ja ohjeet niiden korjaamiseen.

Miksi?

Varmistetaan että sivustouudistus onnistui teknisesti ja sivuston tehokas indeksointi on mahdollinen.

Mitä?

Sivusto ja sitemapit lähetetään Googlelle uudelleenindeksitavaksi

Miksi?

Seurataan, ovatko lähetetyt sivut Googlen näkökulmasta teknisesti toimivia.

3. Sivusto­uudistuksen jälkeen

Viimeistenkin bugien listaus ja loppuraportti. Miten meni ja miten tästä eteenpäin?

TAVOITE:

 • Korjataan mahdolliset uudistuksen yhteydessä löydetyt tekniset virheet
 • Sekä teknisellä toimittajalla että sisällöntuottajalla on suuntaviivat sivuston SEO-kehitykselle lähitulevaisuudessa.

 

Mitä?

Tulevina päivinä sivustouudistuksen jälkeen asiakkaan Google Search Console -tililtä seurataan mahdollisia virheitä tai puutteita indeksoitumisessa; tekniselle toimittajalle ja sisällöntuottajille ohjeistetaan, miten virheitä korjataan.

Miksi?

Varmistetaan, että lähetetyt sivut ovat Googlen näkökulmasta teknisesti toimivia.

Mitä?

Raportti, jossa ilmenee sivustouudistuksen vaikutus SEO-näkyvyyteen, lisäksi listataan tärkeimmät toimenpiteet, joilla SEO-näkyvyyttä voi edelleen kehittää.

Miksi?

Varmistetaan, että prosessi onnistui ja että asiakkaalla ja sidosryhmillä on ymmärrys tämänhetkisestä SEO-näkyvyydestä sekä toimenpiteistä (10-20 kohtaa), joihin keskittymällä näkyvyyttä voi edelleen kehittää mm. sisällöntuotannollisin keinoin.

Katsotaan, miten sivusto on alkanut palautua uudistuksesta. Käydään läpi sisällöntuotannon ja sivustovirheiden tilanne ja vaikutus SEOon. Käydään läpi tärkeimmät SEO-toimenpiteet, joilla sivuston näkyvyyttä voi edelleen kehittää.

Usein kysytyt kysymykset: SEO sivusto­uudistuksessa -palvelupaketti

Ei haittaa. Oma roolisi voi olla tekninen toteuttaja tai sisällöntuottaja, minä toimin SEO-konsulttina ja autan kaikessa SEOon liittyvissä kysymyksissä.

Teemme yhteistyötä, jossa jokainen tuo pöytään oman osaamisensa. SEO-konsultin rooli on nimensä mukaisesti vahvan konsultoiva: hän selittää, opettaa, perustelee ja neuvoo toimenpiteiden toteuttamisessa. Keneltäkään muulta ei odoteta mitään aiempaa SEO-osaamista tai ymmärrystä. Lupaan, että prosessin aikana kuitenkin opitte SEOsta kuitenkin paljon!

Ehkä opitte SEOa niin hyvin, että seuraavassa sivustouudistusprojektissa SEO-konsulttia ei enää tarvita. Kokisin tämän suurena onnistumisena 🙂

Totta kai. Mutta ennen kuin lähdet soitellen sotaan, niin varaa ilmainen 30 minuutin konsultointipalaveri ja katsotaan hieman tarkemmin uudistuvan sivun SEO-näkyvyyttä.

Saatamme löytää orgaanista näkyvyyttä, jonka menettäminen voi olla tuhoisaa liiketoiminnalle. Voimme myös löytää uusia sanoja, joille voisi helposti optimoida uutta näkyvyyttä ja arvokasta liikennettä. 

Sanon kyllä, jos koen että tämä SEO-paketti olisi ylimitoitettu projektin resursseihin ja tavoitteisiin nähden. Ostopakkoa ei ole!

Usein SEO-workshopeja voidaan tarvita enemmän kuin yksi, ja joskus sivustoon tehdään melko suuria rakenteellisia muutoksia vielä ihan viime tipassa tai jopa sivustouudistuksen jälkeen.

Olen apuna koko prosessin ajan. Lisätöistä sovitaan aina erikseen ja veloitan tuntityöstä 130€+ALV/h.

Hakukoneoptimointi ei varsinaisesti ole projekti, vaan jatkuva tapa toimia. Tämä palvelupaketti tarjoaa alkusysäyksen jatkuvalle SEOlle, ja SEO-näkökulmasta hyvin rakennettu sivu on loistava aihio hakukoneoptimoinnin jatkamiselle.

Projektin jälkeen SEO:a ei kannata missään nimessä unohtaa, jotta hyvin tehty työ ei valu hukkaan. Ratkaisu systemaattiseen SEO-tekemiseen on esimerkiksi SEO-valmennus, jossa seurataan sivuston SEOn kehittymistä ja suunnitellaan kuukausittaisia toimenpiteitä hakukonenäkyvyyden tehostamiseksi. Voimme keskustella tästä projektin edetessä.

Kuinkas tästä edetään?

Varaamalla täysin ILMAISEN keskusteluhetken, joka ei sido MIHINKÄÄN. 

Voit myös lähettää VIESTIN ja palaan asiaan mahdollisimman pian.