Konversio-optimointi

Konversio-optimointi auttaa tekemään verkkokaupan vierailijoista maksavia asiakkaita. Verkkokauppojen tärkein konversio on myyntitapahtuma. Myyntitapahtumaa edeltävät mikrokonversiot, kuten Lisää ostoskoriin– tai Siirry ostoskoriin– painikkeiden klikkaukset auttavat hahmottamaan, mikä kohta ostoputkessa saa asiakkaat jättämään ostoaikeet kesken. Kyseessä voi olla esimerkiksi epäloogisuus verkkokaupan käyttöliittymässä, tuotteiden lisätietojen puuttuminen tai tekninen ongelma, kuten hidas latautuminen tai yllättävä 404-sivu.

Konversio-optimoinnin prosessi

Prosessi polkaistaan käyntiin konversiopisteiden määrittelyllä sekä kävijöiden liikkeiden ja klikkailun seurannalla. Tutkimusdatasta luodaan hypoteeseja, jotka joko otetaan heti käyttöön tai niitä testataan rinnakkain originaalin version kanssa. Jatkuvalla tutkimuksella, hypoteesien testaamisella sekä analysoinnilla luodaan toimintamalli, jossa konversio-optimointia tehdään prosessinomaisesti ja datajohdetusti.

1. Konversiopisteiden määrittely

Mitä asiakkaan pitää tehdä verkkokaupassa ennen ostotapahtumaa? Yleensä konversiopolku sisältää ainakin nämä vaiheet: kategorian klikkaus, tuotteen klikkaus, ostoskoriin lisääminen, ostoskoriin siirtyminen sekä ostoksen suorittaminen. Workshopissa määrittelemme konversiopisteet ja konfiguroin konversiopolun Google Analyticsiin.

2: Nauhoitukset, heatmapit ja kyselyt

Workshopin jälkeen käynnistetään kävijänauhoitukset sekä asiakaskyselyt. Digitaalisilla kävijänauhoituksilla voidaan seurata verkkokauppavierailijan kulkua ja klikkailua sivustolla. Heatmapeilla nähdään, kuinka hanakasti vierailijat klikkailevat eri elementtejä sivustolla. Pop up -kyselyillä kerätään palautetta ja kehitysehdotuksia verkkokaupasta.

3: Tutkimusdatan yhteenveto ja hypoteesit

Vedän yhteen huomiot kävijöiden kulkemisesta ja klikkauksista sekä kyselyiden tuloksista. Workshopissa keskustellaan tuloksista ja luodaan hypoteesit: mikä sivulla kaipaa kehitystä? Minkälaisilla muutoksilla oletamme konversioprosentin paranevan?

4: A/B-testit

Mikäli verkkokaupassasi on jo melko paljon liikennettä, luomme A/B-testejä, joissa testaamme workshopissa määriteltyjä hypoteeseja. Onko tuotekortin runsaalla ja yksityiskohtaisella lisäinformaatiolla vaikutusta tuotteen lisäämiseen ostoskoriin? Onko kategorian nimeämisellä vaikutusta navigaation klikkauksiin? Ja niin edelleen.

5: Jatkuvan konversio-optimoinnin malli

Datan keruulla, hypoteeseillä, testeillä ja validoinneilla luomme jatkuvan kehittämisen syklin, jossa pidämme säännöllisesti workshopeja kehityskohtiesta ja päätämme tutkimustulosten käyttöönotosta sekä seuraavista testeistä. Näin voimme kehittää verkkokauppasi myyntiä tehokkaasti ja datalla johdetusti.